Co robimy?

Współorganizujemy koncerty i występy uczniów
Prowadzimy publiczne prezentacje dokonań i twórczości
Nabywamy umiejętności autoprezentacji i publicznych wystąpień
Tworzymy zespoły zadaniowe i uczymy się nimi zarządzać
Pracujemy w grupach zadaniowych
Występujemy przed sobą (w grupach) oraz przed szerszym gronem
Tworzymy studio nagrań – produkcja materiałów dot. szkoły i realizacja własnych pomysłów
Prowadzimy naukę montażu filmów
Prowadzimy naukę montażu muzyki
Organizujemy spotkania z dziennikarzami – nauka jak prowadzić wywiady
Uczymy się prowadzenia wywiadów
Uczymy się zdobywania tematów oraz negocjowania czasu i sposobu ich prezentacji